Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tuổi trẻ Phú Tân ra quân hưởng ứng “Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, Văn minh, An toàn” năm 2024

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động trong Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2024. Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Mới đây, Huyện đoàn Phú Tân - Hội LHTN Việt Nam huyện chọn Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Mỹ và Đoàn Thanh niên thị trấn Chợ Vàm làm điểm ra quân Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, Văn minh, An toàn” năm 2024.

Theo đó, Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Mỹ và Đoàn Thanh niên thị trấn Chợ Vàm đã tổ chức cho trên 80 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các công trình phần việc cụ thể như: vệ sinh môi trường, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông, làm cỏ, thu gom, xử lý rác, bọc ni lông, cạo xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép,... Bên cạnh đó, Huyện đoàn Phú Tân - Hội LHTN Việt Nam huyện chỉ đạo, 100% các cơ sở đoàn còn lại tổ chức ra quân thực hiện các phần việc như: chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông, xử lý rác, bọc ni lông, cạo xóa biển quảng cáo…

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Phú Tân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống và duy trì các tuyến đường văn minh với tiêu chí “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, Văn minh, An toàn” tại đô thị...

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH