Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân lập quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến 2045

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân vừa thông qua nghị quyết đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, huyện Phú Tân, giai đoạn đến 2045.

Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về dân cư, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường, phát triển đô thị gắn kết chặt chẽ trong hệ thống các đô thị thuộc trục hành lang kinh tế đường thủy quốc gia sông Hậu, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc vùng miền, đồng thời, tạo tiền đề nâng xã Hòa Lạc đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

 Quy mô lập quy hoạch khoảng hơn 255,3 hecta, mật độ dân số đến năm 2045 khỏang 26.500 người. Dự kiến quy hoạch 05 vùng gồm vùng đô thị tập trung mật độ cao ven sông Hậu và kênh Hòa Bình; vùng phát triển nông nghiệp kết hợp cụm đô thị sinh thái, khuyến khích chuyển đổi đan xen trồng lúa san trồng cây ăn trái;  vùng phát triển thủy sàn; vùng nông nghiệp hiện hữu bổ sung các điểm tham quan, trải nghiệm và vùng dự trử phát triển.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH