Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ TÂN THI ĐUA TRONG NĂM “BẢN LỀ”

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2021 - 2025; là năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) kỷ niệm 55 năm thành lập huyện (tháng 12/1968 - 12/2023). UBND huyện Phú Tân đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của năm “bản lề” 2023.

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm qua, UBND huyện Phú Tân đặt nhiều chỉ tiêu trọng tâm của năm 2023 để phát động thi đua đạt kết quả cao hơn. Cụ thể, phấn đấu quy mô giá trị sản xuất đạt trên 13.600 tỷ đồng.

 Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản trên 5.800 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng hơn 4.000 tỷ đồng; dịch vụ phấn đấu trên 3.700 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 8.200 tỷ đồng, có thêm xã Tân Trung đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế toàn huyện có 9/16 xã nông thôn mới).

Với các giải pháp đồng bộ được triển khai từ đầu năm để phát triển KTXH ổn định, duy trì sản xuất - kinh doanh, huyện Phú Tân còn đặt chỉ tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 63,2 triệu đồng/người/năm, giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, tỷ lệ huy động học sinh đạt trên 99%, có thêm 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (lũy kế 33/69 trường).

Đến cuối năm 2023, huyện Phú Tân giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 0,5%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo ít nhất 1,5% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, bao phủ tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 92% dân số…

Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu, nội dung thi đua được phát động trên toàn huyện, không chỉ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023, mà còn là điều kiện để hoàn thành các chỉ tiêu KTXH giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập… lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và các ngành. Thông qua phong trào thi đua, tiếp tục khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

Đợt thi đua năm nay sẽ động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đây còn là dịp để nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua và hiệu quả công tác khen thưởng. Từ đây, tiếp tục cổ vũ, biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện.

Nội dung thi đua đã được UBND huyện Phú Tân chỉ đạo bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú và có sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, tập thể ở cơ sở, cá nhân là nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động - sản xuất, công chức, viên chức. Đặc biệt, quan tâm khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, theo đợt; tuyên truyền và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước.

Các nội dung thi đua thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 được UBND huyện tổ chức 2 đợt thi đua ngắn hạn và đợt thi đua đặc biệt với nội dung cụ thể, thiết thực. Theo đó, đợt 1 (từ tháng 1 cuối tháng 6/2023) gắn với các sự kiện: Chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão, kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đợt 2 (từ tháng 7 - 12/2023), các hoạt động thi đua hướng về chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 191 năm thành lập tỉnh An Giang, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân. Riêng đợt thi đua đặc biệt, các địa phương, ban ngành trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện công trình, phần việc ý nghĩa để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (tháng 12/1968 - 12/2023).

Các nội dung thi đua phát động trên địa bàn huyện gắn với các phong trào thi đua trọng tâm của Chính phủ, của tỉnh và nhiệm vụ phát triển KTXH. Cùng với đó, tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh và huyện.

Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, kết hợp với các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; “Dân vận khéo”... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH