Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân họp mở rộng thường kỳ tháng 2-2023

Sáng ngày 01/3/2023, Thường trực HĐND huyện Phú Tân tổ chức phiên họp mở rộng thường kỳ tháng 2, để nghe báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 và thông qua dự thảo kế hoạch nâng cao chất hoạt động của HĐND huyện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Thời gian qua, Thường trực và các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện luôn chủ động trong việc giám sát về kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện của các ngành chức năng và của UBND huyện; Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; việc tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định, phối hợp với các hoạt động khảo sát, giám sát; Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Phối hợp với các tổ chức, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo số lượng,...

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thống nhất dự thảo kế hoạch nâng cao chất hoạt động của HĐND huyện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó nêu rỏ nhiệm vụ, giải pháp nâng chất lượng công tác tổ chức các kỳ họp; trách nhiệm của Đại biểu phải tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND huyện, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền,…

Kết luận phiên họp, ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt công tác giám sát về quản lý thu, chi ngân sách, công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; Đồng thời thống nhất một số nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND tháng 03 và các ban HĐND huyện.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH