Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị Phú Tân thảo luận cho ý kiến các báo cáo, tờ trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

Sáng ngày 07/11/2023, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang, đơn vị huyện Phú Tân tổ chức cuộc họp tổ, để thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung báo cáo, tờ trình tại kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh. Chủ trì cuộc họp có ông Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Phú Tân.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghiên cứu, xem xét và thảo luận 13 dự thảo báo cáo, 22 tờ trình, 07 báo cáo chuyên đề được trình tại kỳ họp cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ 17) HĐND tỉnh, liên quan đến các vấn đề về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...Qua đó, đại biểu có một số kiến nghị về các nội dung như: đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ sinh kế cho người nghèo; thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững; cần có biện pháp quản lý người bị tâm thần; hỗ trợ BHYT, BHXH cho thành viên đang công tác ở khóm, ấp...

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Phú Tân thay mặt Tổ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và đề nghị thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để xem xét giải quyết đúng theo thẩm quyền…

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH