Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC)

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) An Giang về thỏa thuận triển khai Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC). Ông Lê Nguyên châu – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân tiếp và làm việc với đoàn.

Theo báo cáo của VNPT An Giang, trung tâm điều hành thông minh là nơi tích hợp, kế nối dữ liệu các ngành của địa phương, hỗ trợ lãnh đạo trong giám sát tổng thể chất lượng dịch vụ, khai thác phân tích dữ liệu hiệu quả.  Trung tâm được thiết kế 2 phần gồm: phần cứng là phòng điều hành hệ thống màn hình điều khiển, hệ thống máy tính vận hành khai thác; phần mềm là hệ thống tương tác người dân chính quyền, bảng điều hành dành cho lãnh đạo và cán bộ trung tâm.

Hệ thống thống IOC sẽ kết nối, tích hợp và phân tích dữ liệu thông minh, gồm các lĩnh vực: Hành chính công; văn phòng điện tử; du lịch thông minh; quản lý lưu trú; y tế; giáo dục; camera an ninh; hệ thống thông tin báo cáo kinh tế xã hội, phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; lắng nghe mạng xã hội. Đây là một kênh giao tiếp giữa Chính quyền – Người dân – Doanh nghiệp trên nền tảng Số, là thành phần không thể thiếu của Chính quyền số.

Để triển khai Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) mang lại hiệu quả, Ông Lê Nguyên châu – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đề nghị: Phòng văn hóa thông tin phối hợp văn phòng UBND huyện  khảo sát vị trí lắp đặt trung tâm điều hành thông minh; nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống camera an ninh trên địa bàn; phòng giáo dục phối hợp với các ngành liên quan huy động nhân lực công nghệ thông tin đẩy nhanh tiến độ thực hiện Trung tâm giám sát điều hành thông minh trên địa bàn huyện./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH