Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú An hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 – 12/2023)

Ủy ban nhân dân xã Phú An vừa thực hiện hoàn thành công trình cải tạo cảnh quan nông thôn gắn đèn chiếu sáng trên toàn tuyến đường Tỉnh lộ 954 và 02 đầu kênh Phú Hiệp, kênh K26 ấp Phú Bình.

           Công trình lắp đặt 111 bóng đèn năng lượng mặt trời có công suất 90 W trên tuyến tỉnh lộ 954 và 02 đầu kênh Phú Hiệp, kênh K26, với chiều dài hơn 5km. Tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

            Đây là một trong những công trình của địa phương được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú An thực hiện chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 – 12/2023). Công trình đưa vào sử dụng không chỉ tôn tạo cảnh quang nông thôn của xã về đêm, mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, từ đó góp phần đưa xã Phú An hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH