Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hiệp Xương thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Ngày 2/9/2023, UBND xã Hiệp Xương tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ chai thuốc BVTV sau khi sử dụng trên địa bàn xã.

Tại tất cả 07 hố tập kết bao bì thuốc BVTV trên các đường cộ nội đồng của xã, lực lượng đã thu gom hơn 02 tấn vỏ chai thuốc BVTV sau khi sử dụng và tiến hành vận chuyển về nơi tập kết phân loại, xử lý rác thải nông nghiệp đúng qui định.

Việc tổ chức thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng là giải pháp hướng đến sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, làm thay đổi thói quen sản xuất, thu gom rác thải bảo vệ môi trường và nguồn nước của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH