Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

Chiều ngày 7/10/2021. UBND huyện Phú Tân tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân. Ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của UBND huyện, sau khi sáp nhập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định. Đồng thời, có chức năng làm chủ đầu tư hoặc điều hành dự án các công trình xây dựng cơ bản của huyện; tiếp nhận quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đinh Phước Dũng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân, thời hạn 5 năm.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH