Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân

Để chuẩn bị kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chiều ngày 08/06/2022, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Phú Tân (Tổ 10) tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp các báo cáo, văn kiện chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Phú Tân chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất những nội dung của 10 báo cáo định kỳ; 8 báo cáo chuyên đề, và 32 tờ trình liên quan đến việc thực hiện  nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, pháp chế 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, các đại biểu có một số ý kiến, kiến nghị cụ thể: Đề nghị Tỉnh, có kế hoạch giám sát chuyên đề về chính sách đầu tư lĩnh vực nông nghiệp; sớm ban hành bộ tiêu chí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; sớm chi hỗ trợ tiền cho những người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số chính sách liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm….

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Phú Tân thay mặt Tổ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và đề nghị thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để xem xét giải quyết đúng theo thẩm quyền.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH