Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Họp thông qua chương trình phát triển đô thị phú mỹ đến năm 2030

Sáng ngày 8/6, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân phối hợp đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch môi trường, Hạ tầng kỹ thuật đô thị và Nông thôn để thông qua báo cáo Chương trình phát triển đô thị Phú Mỹ đến năm 2030. Tham dự hội ghị, có đồng chí Huỳnh Thanh Danh – Bí thư Huyện ủy Phú Tân, ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Thị trấn Phú Mỹ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Phú Tân, có tổng diện tích 7,86km2, với tổng dân số trên 23.673 người và được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại IV. Năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn đạt 10,18 tỷ đồng, mức tăng trưởng kinh tế trung bình đạt trên 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 53 triệu đồng/người/năm. Theo định hướng đầu tư phát triển đến năm 2030, thị trấn Phú Mỹ được UBND huyện Phú Tân tiếp tục đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng đô thị, các công trình về giáo dục, y tế và văn hóa phù hợp với khả năng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn về hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại III. Trở thành trung tâm trên trục đô thị phát triển Nam sông Tiền và là đầu mối trung chuyển hàng hóa của các vùng nông thôn và các huyện cù lao.

Sau khi nghe các ngành đề xuất và đóng góp báo cáo Chương trình phát triển đô thị Phú Mỹ. Ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đề nghị: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện khẩn trương tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tóm tắt về chương trình phát triển; duy trì và nâng chất các tiêu chí đô thị loại IV và đề ra giải pháp thực hiện tiêu chí đô thị loại III theo từng năm, từng giai đoạn, nhằm xây dựng và phát triển đô thị Phú Mỹ theo hướng văn minh, hiện đại góp phần nâng cao chất luợng cuộc sống của người dân./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH