Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách những người ứng cử trưởng ấp

Sáng ngày 9/8, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân đồng loạt tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách những người ứng cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự hội nghị, bà con cử tri được nghe công bố Quyết định của UBND các xã, thị trấn về tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khóm và công nhận Phó trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027; phổ biến điều kiện tiêu chuẩn Trưởng ấp và danh sách những người ra ứng cử; báo cáo kết quả công tác của các Ấp trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, để bà con cử tri tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về điều kiện, tiêu chuẩn và giới thiệu ứng cử.

Tại hội nghị, Ban công tác Mặt trận các ấp còn tổ chức bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, thị trấn phân bổ theo hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và bầu hòa giải viên cơ sở theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Được biết, từ ngày 9-12/8, các xã, thị trấn sẽ hoàn thành hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách những người ứng cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025.  Theo thống kê, toàn huyện Phú Tân, có 88 ấp, với 49.122 hộ cử tri tham gia bầu cử Trưởng ấp, khóm và công nhận Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 28/8 sắp tới./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH