Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổng kết công tác lao động, người có công năm 2022

Chiều ngày 11/01, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Thanh Trí đến dự.

Năm 2022, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân đã chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, đào tạo nghề cho 748 lao động nông thôn, đạt 151,6% kế hoạch; tuyên truyền, tư vấn tạo việc làm cho hơn 4.500 lao động, đạt 152,53%; có 88 lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động. Tỷ lệ gắn việc làm sau học nghề chiếm hơn 85%. Bên cạnh, đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, quản lý chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho hơn 7.800 đối tượng; hỗ trợ cất mới và sửa chữa 18 căn nhà tình nghĩa, với số tiền 510 triệu đồng,v.v…Thực hiện tốt việc chi hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; công tác trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm. Qua đó, đã góp phần làm giảm số hộ nghèo của huyện xuống còn 1.856 hộ,  chiếm tỷ lệ 3,49% và hộ cận nghèo giảm còn 3.935 hộ, chiếm  tỷ lệ 7,4%.

Phát huy những kết quả đạt được. Năm 2023, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục đề ra các mục tiêu thực hiện. Theo đó, phấn đấu đào tạo nghề cho 500 lao động nông thôn; tạo việc làm mới cho 3.000 lao động; có ít nhất 85% lao động có việc làm sau học nghề. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 0,5%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo ít nhất 1,5%,v.v…

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác lao động, người có công năm 2022./.                                                            

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH