Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân trước kỳ họp giữa năm 2024

Sáng ngày 11/6/2024, Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh An Giang, đơn vị huyện Phú Tân tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp, thảo luận các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Đến dự có ông Châu Văn Ly – Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội, đồng chí Huỳnh Thành Danh – Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tiến hành đóng góp các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và HĐND tỉnh liên quan các vấn đề về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025, các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh…

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị UBND tỉnh và các ngành tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc trong việc cấp giấy phép nuôi chim yến; cấp giấy phép nền nhà cụm tuyến dân cư; chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản; kêu gọi đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của huyện; một số chế độ chính sách cho cán bộ làm ở khóm, ấp,…đặt biệt là xem xét cho huyện Phú Tân khai thác lại một số mỏ cát để địa phương phục vụ một số công trình của huyện…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Phú Tân thay mặt Tổ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và đề nghị thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để xem xét giải quyết đúng theo thẩm quyền…

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH