Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và đỗ đại học năm 2022-2023

Ngày 10/9/2023, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – UBMTTQ Việt Nam xã Phú Lâm tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi bậc Trung học phổ thông và đỗ đại học năm 2022-2023.

Năm học 2022-2023, toàn xã Phú Lâm có 57 em học sinh giỏi tiêu biểu và học sinh đỗ vào các trường đại học được tuyên dương, khen thưởng, trong số này có 01 em là hộ cận nghèo, 11 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đây là lần thứ 12 xã Phú Lâm tổ chức tuyên dương, khen thưởng, vinh danh những học sinh giỏi và đỗ đại học của xã. Qua đó, nhận thức từ gia đình đến các em học sinh được chuyển biến rõ nét, cha mẹ ngày càng quan tâm việc học tập của con em nhiều hơn về vật chất lẫn tinh thần, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, các em luôn nghe lời ông bà, cha mẹ, nỗ lực vươn lên học giỏi. Tính từ năm 2013 đến nay, toàn xã Phú Lâm có 300 em đỗ đại học nguyện vọng 01 và học sinh đỗ đại học được xét tuyển.

Dịp nầy, Ban tổ chức đã trao 27 phần quà tiếp bước đến trường năm học 2023-2024 cho 27 em học sinh THPT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH