Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm

UBND huyện Phú Tân vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023. Tham dự có đồng chí Thi Hông Thuý – Phó Bí thư Thường trực Huyện Uỷ, Ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết HĐND huyện. UBND huyện, đã cụ thể hóa bằng 46 đầu công việc để tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đến nay, các ngành, xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện 46/46 đầu công việc, đạt tỷ lệ 100% theo Chương trình đã đề ra.

Cụ thể: tổng giá trị sản xuất đạt  14.136,238 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 6,78%, so kế hoạch đạt 103,52%; lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng trên 61.700 hecta, trong đó,sản xuất lúa nếp là 57.886 hecta, tổng sản lượng ước đạt 386.111 tấn. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển mới 306 cơ sở, vốn đầu tư 209.015 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 950 lao động. Ước tổng thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2023 là 874.242 triệu đồng, đạt 113% so NQ.HĐND. Hiện toàn huyện 164 công trình với tổng các nguồn vốn được bố trí là 276 tỷ 868 triệu đồng, đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn từ Trung ương, tỉnh và huyện.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Lãnh đạo huyện Phú Tân đề các ngành và xã, thị trấn ưu tiên tập trung công tác bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông; đẩy nhanh tiến lập, điều chỉnh các loại quy hoạch (gồm năm và giai đoạn); đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, phối hợp công tác bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu và ổn định thị trường, giá cả; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động, Nhân dân; các ngành, địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 HĐND huyện đã đề ra./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH