Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới đợt I năm 2022

Sáng ngày 13/4/2022, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới đợt I năm 2022 cho trên 60 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên ngành huyện và 18 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó trọng tâm là sự cần thiết ban hành Bộ Bộ luật Lao động (sửa đổi), mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Bộ Luật và các văn bản liên quan.

Thông qua Hội nghị giúp đại biểu nắm được những kiến thức cơ bản về các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hoặc được sửa đổi, bổ sung. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương góp phần đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH