Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tháng 04 năm 2023

Chiều ngày 12/5/2023, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tháng 04 năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an huyện.

Thời gian qua, huyện Phú Tân luôn quan tâm công tác triển khai công tác này với mục tiêu đảm bảo lộ trình, yêu cầu đặt ra. Đến nay, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP huyện đã triển khai thực hiện 18/25 dịch vụ công thiết yếu; cập nhật 7.043 dữ liệu công dân hưởng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; có 19/19 cơ sở y tế triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp thay BHYT, đạt tỷ lệ 100%… Về kết quả xác thực thông tin BHYT với cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư, đã tích hợp đồng bộ 115.071 dữ liệu người dân tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng được 7.105 trường hợp.

Thời gian tới, các cơ quan, địa phương đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu và thực hiện các công tác chuyên môn theo từng ngành, từng lĩnh vực; đầy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và lợi ích thiết thực của Đề án 06; tăng cường ứng dụng phục vụ phát triển công dân, việc thu nhận hồ sơ, cấp CCCD gắng chip cho công dân đủ điều kiện; hoàn thành việc kết nối dữ liệu, giải quyết vấn đề Sim rác...

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH