Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

HĐND Phú Tân thông qua 4 nghị quyết lĩnh vực đầu tư công và vốn

Sáng ngày 16/11/2022. Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân, khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 5 (chuyên đề), để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Kỳ họp do ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Thành Minh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân chủ trì.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Phú Tân tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình và biểu quyết thống nhất 4 nghị quyết, gồm: thông qua danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Tân; phân bổ kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công năm 2022 (bao gồm nguồn vốn năm 2021), nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn khác cho các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Tân; danh mục đầu tư công năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Tân; điều chỉnh, bồ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Phú Tân (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân Huỳnh Thành Danh cho biết: “Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này có vai trò quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình, đảm bảo chất lượng và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay; thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà. Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua; riêng đối với các dự án, danh mục đầu tư công năm 2023, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phân bổ chi tiết cho từng xã, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đề nghị các ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục khởi công công trình và chủ động đề xuất điều chỉnh thực hiện cho phù hợp trong từng giai đoạn; Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND huyện, UBMTTQ VN huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả,…”.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH