Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tiếp đoàn thẩm định xã nông thôn mới nâng cao Phú Lâm

Đoàn công tác Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh vừa đến kiểm tra, thẩm các định các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phú Lâm. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân tiếp và làm việc với đoàn.

Theo đó, các thành viên của đoàn công tác tiến hành khảo sát thực tế các tiêu chí như: giao thông, nước sạch, cảnh quan môi trường,tổ chức sản xuất nông nghiệp, nhà ở, văn hóa và hộ nghèo… Đồng thời, kiểm soát hồ sơ minh chứng thẩm định đánh giá mức độ đạt của các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, xã Phú Lâm đã đạt 19/19 tiêu chí 75/75 chỉ tiêu, trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng, tăng 25triệu đồng so năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,22%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,47%; tỷ lệ sử dụng nước sạch trên 97%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,59……

Qua kiểm tra khảo sát, Đoàn công tác Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đánh giá xã Phú Lâm hoàn thành đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết quả thẩm định của Đoàn công tác là cơ sở để trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH