Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

Sáng ngày 16/9, Phòng Nội vụ huyện Phú Tân phối hợp với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 cho 120 lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách văn hóa trên địa bàn huyện.

Theo đó, các đại biểu được nghe ông Lê Tùng Châu – Phó Trưởng ban Tôn giáo phổ biến các nội dung trong chuyên đề Luật tín ngưỡng, tôn giáo: v Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng tôn giáo; Một số vấn đề thực tiễn về tín ngưỡng tôn giáo ở việt Nam; đánh giá tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở An Giang và một số vấn đề cần lưu ý; Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định chi tiết về thẩm quyền các cấp.

Qua tập huấn, giúp lãnh đạo UBND các xã, thị trấn xem xét, đánh giá thực trang thi hành pháp luật, phát hiện khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, cùng với đó, góp phần đảm bảo ổn định phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH