Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân khai mạc hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ 6 năm 2023

Sáng ngày 18/5/2023, UBND huyện Phú Tân tổ chức khai mạc Hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ 6 năm 2023. Đến dự có ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân.

            Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Ngô Thanh Trí cho rằng, Hội thi là dịp để Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực trong gia đình, bình đẳng giới, những quy định pháp luật gần gủi với đời sống ở cơ sở. Qua Hội thi nhằm giúp cho hòa giải viên cơ sở, nâng cao chất lượng hòa giải; taọ sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trộng pháp luật và củng cố tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

          Hội thi thu hút trên 100 hòa giải viên cơ sở đến từ 18 đội đại diện cho 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội trải qua 03 phần thi, gồm: tự giới thiệu; xử lý tình huống và trả lời câu hỏi; kỹ năng hòa giải. Nội dung thi tập trung chủ yếu vào các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải theo Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành; kiến thức pháp luật về dân sự, hôn nhân – gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, đất đai, môi trường; kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở…

            Hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày 19/5/2023.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH