Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021-2030 tại Phú Tân

Sáng ngày 20/9/2022. Đoàn giám sát của HĐND tỉnh An Giang do ông Nguyễn Duy Toàn - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022 tại UBND huyện Phú Tân, về công tác lập phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021-2030. Tiếp đoàn có ông Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện.

Trên cơ sở chỉ tiêu dự kiến và kết quả thực hiện Quy hoạch sử dựng đất kỳ trước, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương và các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây dựng…Phú Tân đã lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Trong đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất lúa nước theo định hướng phát triển, nên dự kiến diện tích dành cho phát triển sản xuất lúa nước đến năm 2030 là 22.500 ha; diện tích dành cho phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp là 150ha và diện tích dành cho phát triển các khu đô thị, thương mại – dịch vụ là 5.300 ha. Ngoài ra, Phú Tân còn dự kiến diện tích đất dành cho phát triển các khu nhà ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn là 1.400 ha.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Toàn Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Phú Tân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách có liên quan đến Luật Đất đai để người dân nắm rõ, tránh tình trang vi phạm pháp luật; tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy hoạch quyền sử dụng đất; các phòng ban chuyên môn phải dự báo kịp thời các nguồn vốn đầu tư công, từ đó tham mưu với UBND huyện có biện pháp xử lý, quan tâm hỗ trợ khu tái định cư.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH