Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua 08 nghị quyết quan trọng

Ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022 và Quyết nghị một số vấn đề trọng tâm trọng trong thời gian tới. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Duy Toàn – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang. Ông Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 08 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; điều chỉnh đầu tư công 06 tháng cuối năm 2022 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý; điều chỉnh đầu tư công, trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý; chương trình phát triển đô thị thị trấn Phú Mỹ đến năm 2030; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chợ Vàm đến năm 2035; sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện và chương trình giám sát của HĐND năm 2023…

(Các đại biểu thông qua 08 nghị quyết quan trọng)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đề nghị UBND huyện, Ủy Ban MTTQ, các phòng, ban chuyên môn và các địa phương, tích cực triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND đã được thông qua tại kỳ họp đảm bảo công khai, đúng pháp luật để tạo chất lượng, hiệu quả cao; UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐND huyện theo đúng quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022...

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH