Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 20/4/2022, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe triển khai Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Trong đó việc triển khai đảm bảo phục vụ 05 nhóm tiện ích như sau: giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân yêu cầu cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra, trong đó phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đặc biệt Công an huyện phải tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân; các xã, thị trấn nhanh chóng thành lập Tổ công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương… 

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH