Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân đóng góp các văn kiện trình kỳ họp HĐNĐ tỉnh cuối năm

Chiều ngày 17/11, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang, đơn vị số 10 huyện Phú Tân tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp, thảo luận các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng chí Huỳnh Thành Danh – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp 21 tờ trình, 10 báo cáo của UBND tỉnh và 04 tờ trình của HĐND tỉnh liên quan các vấn đề về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tờ trình, dự thảo nghị quyết về tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023; tờ trình, dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số báo cáo chuyên đề, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và các đơn vị trình tại kỳ họp cuối năm,…

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị các ngành tỉnh cần nêu cụ thể các điều kiện, thủ tục về chính sách hỗ trợ trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm để người dân nắm và tiếp cận; có chế độ, chính sách hỗ trợ cho lao động thất nghiệp hiện nay; có giải pháp hỗ trợ chính sách đội ngũ y, bác sĩ, cung cấp thuốc tây cho ngành y tế tuyến cơ sở; hỗ trợ chính sách, trang phục, khuyến khích những người có trình độ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH