Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai hỗ trợ, hướng dẫn nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính. UBND huyện Phú Tân vừa triển khai kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo kế hoạch, huyện Phú Tân phấn đấu 100% cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã được tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến, các hình thức thanh toán trực tuyến và được hỗ trợ, hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính lĩnh vực Đất đai đạt 20%; tỷ lệ tăng 10% cho từng năm tiếp theo…

Để đạt được mục tiêu đề ra, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu Các phòng, ban, ngành chuyên môn huyện và UBND các xã thị trấn đẩy mạnh công tác truyền thông khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Trong đó, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức trên địa bàn nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính lĩnh vực Đất đai./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH