Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân đánh giá tình hình hoạt động của các thành viên quản lý tiểu vùng

UBND huyện Phú Tân vừa tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của các thành viên Quản lý tiểu vùng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và triển khai các giải pháp đảm bảo hoạt động hiệu quả cho mùa mưa, lũ sắp tới. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.

         Theo báo cáo của Thành viên quản lý tiểu vùng hầu hết các Hợp tác xã, Tổ hợp tác đảm bảo hoạt động bơm tưới trong vụ Đông Xuân và đầu vụ Hè Thu, góp phần phục vụ sản xuất tốt nông nghiệp trong các tiểu vùng. Trong đó, công tác bơm tưới cấp 2 được thực hiện tương đối tốt, trong vụ Đông Xuân, Hè Thu không có diện tích bị thiếu nước sản xuất. Ngoài ra, công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan và Quy chế phối hợp giữa Thành viên quản lý và các Hợp tác xã Nông nghiệp được cải tiến, đảm bảo các nội dung theo quy chế góp phần trong việc đảm bảo cung cấp đúng chất lượng dịch vụ phục vụ bà con nông dân. Theo thống kê, toàn huyện có 415 cống tư nhân phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó, các HTX quản lý 108 cống và tư nhân quản lý 307 cống, có một số cống bị rò rỉ, sụt lún…

Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân yêu cầu thành viên quản lý tiểu vùng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, rà soát nắm chắc hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi trong tiểu vùng quản lý: số lượng đê bao, cống dưới đê, kênh mương nội đồng, đường cộ nhất là các tuyến đê bao thuộc các tiểu vùng sản xuất vụ Thu Đông năm 2023. Đồng thời, tăng cường thăm đồng, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bơm tưới của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác để đảm bảo phục vụ trong trường hợp mưa lớn kéo dài. Đặc biệt quan tâm công tác tiêu, úng cuối vụ Hè Thu và vụ Thu Đông 2023./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH