Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Rà soát tiến độ thực hiện các đầu công việc kỷ niệm 55 năm thành lập huyện

Sáng ngày 24/8/2023, UBND huyện Phú Tân tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tiến độ thực hiện các đầu công việc tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968-12/2023). Ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tính đến thời điểm này, các xã, thị trấn và ngành huyện đã đăng ký 58 công trình, phần việc để thực hiện chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phối hợp Hội Nông dân huyện tổ chức thành công giải Hội thao nông dân, thu hút trên 500 vận động viên tham gia. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức trực quan, thiết kế các cụm pano đặt tại các trục lộ chính; hệ thống đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng tin bài, mở tiết mục 55 năm thành lập huyện nêu bậc những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được của huyện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Từ đó, tạo không khí phấn khởi tự hào trong toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm tiến tới chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện. Về công tác chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm thành lập huyện, các ngành liên quan đã có kế hoạch và đang tích cực chuẩn bị đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu lưu ý nên sớm thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ buổi lễ họp mặt; Thống nhất lấy tên trong các pano tuyên truyền và kỷ yếu là “Phú Tân 55 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển”; Các pano tuyên truyền nên xem lại, lấy hình ảnh thực tế phù hợp với địa phương. Đồng thời giao nhiệm vụ Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện có tính toán cụ thể chuẩn bị các nghi thức cho lễ kỷ niệm đảm bảo tiến độ và hiệu quả…/.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH