Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính

Sáng ngày 24/5/2023, Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ và việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 huyện Phú Tân đã đến kiểm tra tại xã Hoà Lạc.

           Theo báo cáo từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hoà Lạc đã tiếp nhận 2.623 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 2.615 hồ sơ; Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC của tỉnh đạt theo yêu cầu; Số hóa thành phần hồ sơ đạt 42,5% được đánh giá khá cao. Cán bộ công chức chấp hành tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc. Địa phương đã triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của huyện đề nghị lãnh đạo UBND xã quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; khẩn trương cập nhật bổ sung số lượng hồ sơ thực tế đối với các lĩnh vực chưa tiếp nhận trên Cổng dịch vụ trực tuyến của tỉnh; Tiếp tục phát huy tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả về trang phục, giờ giấc, thái độ, tinh thần trách nhiệm góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của xã nói riêng, của huyện nói chung./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH