Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Kỳ họp HĐND huyện Phú Tân thứ 07 (chuyên đề) thông qua 04 nghị quyết

Sáng ngày 28/4/2023, HĐND huyện Phú Tân tổ chức Kỳ họp thứ 07 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp do ông Huỳnh Thành Danh –Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Thành Minh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân chủ trì. Tham dự kỳ họp còn có bà Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Phú Tân tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình và biểu quyết thống nhất 04 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 2022, nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn khác cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và kéo dài nguồn vốn sang thực hiện giải ngân vào niên độ 2023; điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công 2023, nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn khác cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2045.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân Huỳnh Thành Danh  yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua kỳ họp này. Riêng đối với các dự án, danh mục đầu tư công đã được phân bổ chi tiết cho từng xã, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2045 đề nghị các ngành sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để thực hiện và chủ động đề xuất điều chỉnh thực hiện cho phù hợp trong từng giai đoạn. Thường trực HĐND huyện, hai Ban, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND huyện, UBMTTQ VN huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả,…

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH