Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Triển khai kế hoạch An toàn thực phẩm và thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Sáng ngày 27/4, UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch an toàn thực phẩm và thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát phối hợp liên ngành trong các dịp lễ Tết, tháng hành động, đột xuất. Triển khai các văn bản pháp luật an toàn thực phẩm cho Ban chỉ đạo liên ngành xã, thị trấn,v.v..Bên cạnh, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, từ ngày 10/4-15/5/2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện tập trung triển khai các hoạt động thiết thực, như: đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rol hưởng ứng Tháng hành động tại trụ sở cơ quan. Trong đó, tập trung tuyên truyền giáo dục đến các nhóm đối tượng ưu tiên là chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Người tiêu dùng thực phẩm,v.v…Qua đó, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh, Ban chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện và các xã, thị trấn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với các cơ sở thực phẩm, thức ăn đường phố thuộc thẩm quyền quản lý được phân công theo Luật An toàn thực phẩm trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH