Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tập huấn, tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ năm 2019 tại huyện Phú Tân

Chiều ngày 21/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân tổ chức tập huấn, tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ, cho gần 70 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và 18 xã, thị trấn.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang, cũng như ở huyện Phú Tân đã được triển khai hiệu quả, kết quả bước đầu đã nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, như Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện mô hình nuôi cá lóc trong bể bạt và nuôi lươn thương phẩm không bùn; Ứng dụng công nghệ nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất dưa lưới; Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu compost... quá đó góp phần tăng năng suất, tạo sản phẩm có chất lượng và phát triển năng lực cạnh tranh cho sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế.

            Có thể nói hội nghị lần này đã giúp cho nhiều đại biểu nắm rõ những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ một cách thường xuyên, liên tục. Đồng thời, nắm rõ các chính sách khoa học và công nghệ của tỉnh An Giang, nội dung về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giới thiệu các mô hình có khả năng ứng dụng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh An Giang...

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>
Lịch công tác
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH