Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Phú Tân năm 2022

Sáng ngày 24/3/2022. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022. Ông Diệp Thành Bu - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự.

Trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai quyết liệt các giải pháp tuyên truyền, vận động trên hệ thống đài truyền thanh, trực tuyến của tỉnh,v.v… Nên việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của huyện đạt nhiều kết quả nhất định. Tính đến hết tháng 12/2021, toàn huyện có 5.592 người tham gia BHXH; 3.852 người tham gia BH thất nghiệp đạt 94,97%; hơn 156.800 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 91,44% so với chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó, vận động 27.954 học sinh tham gia BHYT, đạt 83,45%. Bên cạnh, Bảo hiểm xã hội huyện đã giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT kịp thời và đúng quy định cho các đối tượng; trong đó, giải quyết mới cho hơn 40.300 người hưởng chế độ BHXH; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 227.400 lượt người, giảm hơn 29.700 người so với năm qua, với số tiền trên 44 tỷ đồng.  

Năm 2022, với mục tiêu thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT và BHTN, từng bước tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân theo lộ trình. Bên cạnh, phấn đấu đạt 5,99% số người tham gia BHXH, 4,87% người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 92,57% dân số tham gia BHYT. Huyện Phú Tân tăng cường sự lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể trong triển khai thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức của người dân tích cực tham gia; nâng cao chất lượng trong giải quyết các chế độ BHXH và phục vụ khám, chữa bệnh BHYT,v.v.../.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH