Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hơn 600.000 lượt bệnh nhân được khám và chữa bệnh

Những năm qua, ngành Y tế huyện Phú Tân không ngừng xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, giúp người dân an tâm điều trị bệnh.

Từ năm 2017 đến nay, ngành Y tế huyện Phú Tân đã được sáp nhập thành đơn vị đa chức năng, Trung tâm Y tế huyện bao gồm: 01 Bệnh viện hạng 3, với quy mô 210 giường bệnh; 18 trạm Y tế xã, thị trấn. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không ngừng được quan tâm đầu tư và phát triển vững chắc. Đội ngũ y, bác sĩ đều được tập huấn chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân. Từ đó, chất lượng khám và chữa bệnh từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân cả 2 tuyến. Trong năm 2022, ngành đã khám và chữa bệnh cho hơn 600.000 lượt bệnh ngoại trú và hơn 1.700 lượt bệnh nhân nội trú. Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao. Mạng lưới y học cổ truyền tiếp tục được củng cố, phát triển, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác kết hợp Đông – Tây y trong khám chữa bệnh. 

Với những kết quả đạt được, năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành Y tế huyện Phú Tân tiếp tục bám sát và triển khai các giải pháp chuyên môn thực hiện tốt sứ mệnh “Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân” được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, quyết tâm khẳng định được tâm thế, vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước tính mạng và sức khỏe của người dân./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH