Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Trường THPT Bình Thạnh Đông tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 06/3, Trường THPT Bình Thạnh Đông tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Lý Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục An Giang đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường THPT Bình Thạnh Đông đã chủ đông phối hợp với thủ trưởng đơn vị xây dựng và tổ chưc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động. Chăm lo đời sống công đoàn viên như: thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động gặp khó khăn và tang chế với số tiền hơn 200 triệu đồng; xét giới thiệu hỗ trợ 12 đoàn viên vay vốn gia tăng sản xuất, cải thiện đời sống hơn 1,5 tỷ đồng. Duy trì 3 tổ góp vốn với 40 đoàn viên tham gia. Bên cạnh, Công đoàn nhà trường còn phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch COVID 19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;v.v….

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể: tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, nhà giáo, người lao động. Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phấn đấu phát triển đoàn viên công đoàn đối với 100% nhà giáo, người lao động của đơn vị; 90% Tổ chức công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ….v.v. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, được tín nhiệm bầu giữ chức danh chủ tịch Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chu Văn An và trường THCS-THPT Phú Tân cũng tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH