Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH MTV Vỹ Thịnh

Sáng ngày 12/5/2022, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH MTV Vỹ Thịnh, xã Bình Thạnh Đông.

Vi tình hung gi đnh Công ty TNHH MTV V Thnh xy ra mt v cháy ti dây chuyn sn xut, nguyên nhân được xác đnh là do bt cn trong s dng đin. Đám cháy lây lan rt nhanh. Thi gian cháy xy ra vào gi làm vic nên số lượng công nhân đông, cùng lúc nhiều người thoát chy ra ngoài va chm ln nhau dn đến 03 công nhân b mc kt trong đám cháy. Ngay sau khi phát hin cháy, lực lượng cha cháy ti ch đã dùng bình và vòi phun nước cha cháy đ dp la, tuy nhiên, do ngn la bc cao và lan nhanh khiến cho công tác cha cháy gp khó khăn. Lãnh đo Công ty TNHH MTV V Thnh báo cho Đi Cha cháy và Cu nn cu h khu vc Phú Tân điu 02 xe cha cháy chuyên dng và lực lượng chc năng đến h tr. Bng s phi hp, hip đng cht ch và vic s dng hiu qu h thng trang thiết b, công c PCCC ti ch, sau 15 phút đám cháy đã được khng chế hoàn toàn, không gây thit hi về người và tài sn.

Qua thc tp, nhm đánh giá kh năng tác chiến gia các lực lượng, đ kp thi ng phó khi có s c cháy n xy ra. Đng thi nâng cao ý thc v PCCC ca các cơ sở, doanh nghip, công ty trên địa bàn huyn./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH