Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Tân Trung

Sáng ngày 12/5/2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Phú Tân triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tại xã Tân Trung. Đồng chí Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Tân Trung tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó,là lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm. Đồng thời tăng cường công tác tấn công, trấn áp, xử lý hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện - Lê Nguyên Châu đề nghị cấp ủy chính quyền xã Tân Trung quan tâm triển khai khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia chuyển hoá địa bàn, tạo môi trường xã hội ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH