Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Thọ triển khai thực hiện mô hình “Phong trào toàn dân bảo vệ “Vùng Xanh” phòng, chống dịch Covid-19”

Sáng ngày 10/12/2021. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Phú Thọ tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Phong trào toàn dân bảo vệ “Vùng Xanh” phòng, chống dịch Covid-19”. Đây là đơn vị được huyện chọn làm điểm để triển khai thực hiện.

Theo đó, lực lượng Công an xã tham mưu cho cấp y, UBND xã, Ban Ch đo phòng, chng dch COIVD-19 xã đ ch đạo các ban, ngành, đoàn thể, các p cùng tham gia công tác phòng, chng dch bnh. Bên cnh nhim v đm bo an ninh trt t, an toàn xã hi,Công an xã còn tham gia h tr, gii quyết nhng khó khăn v đi sng ca nhân dân do tác đng ca đi dch COVID-19. Đng thời, tham mưu xây dựng các kch bn phát trin kinh tế - xã hi phù hp vi tình hình dch bnh, có kế hoch tháo g khó khăn, đy mnh sn xut - kinh doanh, gi vng ANTT, an toàn xã hi. Bên cnh, tăng cường nm tình hình, dư luận xã hi v công tác phòng, chng dch bnh, làm tt công tác Dân vn nhm huy đng lực lượng ti ch t nguyn, t giác tham gia bo v “vùng xanh”.

Qua đó, nhm nâng cao vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác an sinh xã hội, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để phòng, chống dịch COVID-19.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH