Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Sở Giáo dục An Giang tập huấn công tác tự đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn và công nhận thư viện đạt chuẩn theo Thông tư số 16

Sáng ngày 14/3/2023, tại huyện Phú Tân, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn và công nhận thư viện đạt chuẩn theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách công tác thư viện các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS của 3 huyện: Tân Châu, Chợ Mới và Phú Tân.

Trong thời gian 2 ngày (14 và 15/3), các cán bộ quản lý và nhân viên thư viện 3 cấp học được nghe chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hướng dẫn phân tích, đánh giá và thu thập minh chứng theo từng tiêu chuẩn, từng mức độ quy định cho từng cấp học, bậc học; các nội dung cơ bản trong Tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT gồm: Tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng, hoạt động thư viện, quản lý thư viện. Những điểm mới Quy định Tiểu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT. Hướng dẫn cách tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn thư viện; tổ chức việc đánh giá và công nhận thư viện đạt tiêu chuẩn theo từng mức độ quy định… Ngoài ra, các học viên còn tham gia thực hành, thảo luận và được giải đáp các vấn đề liên quan tới các tiêu chuẩn thư viện và vận dụng tiêu chuẩn vào đánh giá thư viện nơi mình công tác.

Thông qua tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ quản lý và nhân viên thư viện của các đơn vị trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nắm rõ các nội dung cơ bản của Thông tư quy định cho từng cấp học, bậc học. Từ đó, tự đánh giá tiêu chuẩn thư viện và công nhận thư viện đạt tiêu chuẩn theo từng mức độ quy định của Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH