Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân triển khai công tác phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trong ngành Giáo dục

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cho Ban giám hiệu các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về tình hình bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn huyện, công tác triển khai các biện pháp phòng chống. đồng thời, phổ biến kế hoạch của Sở Y tế về phối hợp kiểm tra, giám sát phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; công văn của Trung tâm kiểm soát tật về tăng cường truyền thông phòng chống bệnh tay, chân miệng và sốt xuất huyết. Bên cạnh, định hướng các trường một số hoạt động trọng tâm trong về phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Tại hội nghị, các trường cũng đề nghị ngành y tế địa phương hỗ trợ công tác tập huấn chuyên môn cho thầy cô giáo, các cô bảo mẫu, cung cấp các tài liệu tuyên truyền, giám sát hỗ trợ.

Qua hội nghị, Ban giám hiệu các trường sẽ triển khai trong đội ngũ giáo viên trường, phân công cán bộ phụ trách y tế trường học xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Trung tâm Y tế huyện có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đáp ứng các đề nghị của trường.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH