Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân thanh, kiểm tra hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Phú Tân đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 đúng theo kế hoạch đề ra. Huyện đã thành lập 19 đoàn kiểm tra liên ngành huyện và 18 xã, thị trấn tiến hành thanh, kiểm tra 635 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện. Trong đó, đoàn oàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra 20 cơ sở, các xã, thị trấn kiểm tra 615 cơ sở.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một vài cơ sở còn thiếu trang thiết bị bảo hộ cần thiết như găng tay, tạp dề, nón bảo hộ...Bên cạnh đó, các đoàn kết hợp tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nâng cao nhận thức của cơ sở. Trong tháng hành động, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phối hợp treo băng ron tuyên truyền tháng hành động vì ATTP năm 2023./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH