Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Sở Y tế An Giang hỗ trợ xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Phú Tân

Ngày 19/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Tân tiếp nhận một xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, do Sở Y tế An Giang hỗ trợ. Được biết, xe xét nghiệm Covid-19 lưu động lấy mẫu ngay tại hiện trường và được xét nghiệm cho kết quả nhanh nhất, số lượng mỗi ngày xét nghiệm khoảng 1.000 mẫu đơn và 10.000 mẫu gộp.

Trước tình hình dịch bệnhCovid -19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, công tác xét nghiệm sàng lọc để phát hiện F0, điều trị F0 tại nhà hoặc đưa đến các khu cách ly y tế đóng vai trò quan trọng, trong theo dõi chăm sóc điều trị và giảm tỷ lệ tử vong, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH