Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tiếp nhận 213 đơn vị máu trong tháng 12 năm 2021

Trong 02 ngày 22-23/12/2021. Tại Chùa An hòa, thị trấn Phú Mỹ, xã Bình Thạnh Đông. Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Tân phối hợp với Bệnh viện Trung tâm huyết học truyền máu Thành phố Cần Thơ tổ chức buổi hiến máu tình nguyện tháng 12 năm 2021.

Tham gia đt hiến máu có trên 300 công nhân, viên chc lao đng đang công tác ti các xã Bình Thnh Đông, Phú Bình, Hiệp Xương, đoàn viên Liên đoàn lao động huyn, Huyện đoàn và bà con tín đồ PGHH tham gia. Đ đm bo công tác phòng, chng dch Covid -19, cũng như công tác hiến máu được din ra an toàn nhanh, gn. Ban t chc tiến hành phân chia theo các khung thi gian khác nhau đ các tình nguyn viên tham gia hiến máu, đng thi thc hin nghiêm theo nguyên tc “5K” ca B y tế và các quy định v phòng, chng dch.

Đt hiến máu đã thu được 213 đơn vị máu, số lượng này sẽ được b sung vào ngân hàng máu đang b thiếu ht, đ kp thi cu cha cho các bnh nhân, nht là trong thi đim dch bnh Covid -19 hin nay.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH