Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ra mắt Chi hội khuyến học dòng họ học tập Nguyễn Tấn Lịch

Nhằm khuyến khích, động viên con cháu trong dòng tộc thi đua học tập tốt, phấn đấu xây dựng đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 24/12/2022, tại ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lạc. Hội khuyến học xã Hòa Lạc đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội Khuyến học dòng họ học tập Nguyễn Tấn Lịch hiếu học.

Chi hội khuyến học dòng họ học tập Nguyễn Tấn Lịch được thành lập với 50 thành viên, do ông Nguyễn Thành Quang làm chi hội trưởng. Ban điều hành dòng họ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài nhằm vận động các gia đình trong họ tộc,ai cũng có tinh thần hiếu học, khuyến khích con cháu nỗ lực vượt khó học tập tốt, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi gia đình chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, tạo điều kiện chăm lo việc học tập cho con cháu tiến bộ, thành đạt. Bên cạnh, chi hội sẽ thành lập quỹ khuyến học dòng họ để hỗ trợ, giúp đỡ, khen thưởng động viên tinh thần cho các em, các cháu có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, chi hội cũng chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường,v.v.../.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH