Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang: không tập trung học sinh trong thời gian tựu trường, Lễ Khai giảng tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp

Ngày 27/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục… Hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc trong ngành giáo dục.

(Tr mm non tm ngh hc đ phòng chống dịch bệnh)

An Giang ưu tiên và chuẩn bị sẵn sàng các phương án dạy học trực tuyến qua môi trường Internet thông qua các ứng dụng: Viettel Study, VNPT elearning, K12 Online, Dạy học qua truyền hình, Zalo, Zoom Meeting, Google Meet, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video, ... và các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp khác (gọi chung là dạy học trực tuyến).

Cụ thể. không tập trung học sinh trong thời gian tựu trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến phụ huynh và học sinh biên chế lớp, nội quy học sinh, thời khóa biểu, nắm tình hình học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh, điều kiện về học trực tuyến, ... qua điện thoại, tin nhắn SMS, nhóm Zalo, niêm yết công khai tại trường... Tổ chức sinh hoạt lớp dưới hình thức trực tuyến. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2021 đến trước ngày 05/9/2021.

Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Học sinh toàn tỉnh tham dự Lễ tại nhà thông qua Chương trình Truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang. Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2021. Đa đim truyn hình trực tiếp: Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - TP. Long Xuyên.

Thời gian thực học: Đối với lớp 9 và lớp 12: Ngày 06/9/2021 (dưới hình thức trực tuyến). Từ ngày 15/9/2021, tùy theo tình hình dịch bệnh tại các huyện, thị, thành phố, tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục theo các phương án của Kế hoạch này.

Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg

Đi vi cp hc mm non: Tr mm non tm ngh hc đ phòng chống dịch bệnh. Nhà trường tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu dùng chung để truyền tải đến cha mẹ trẻ để cho trẻ tiếp cận. Giáo viên phụ trách nhóm, lớp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ để tư vấn hỗ trợ chăm sóc, giáo dục cho trẻ tốt nhất, đảm bảo an toàn phòng dịch và thực hiện kế hoạch giáo dục hiệu quả.

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, chủ yếu trang bị kiến thức cốt lõi cho học sinh. Đi vi nhng hc sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia học trực tuyến, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, Vnedu,…hoặc gửi tài liệu photocopy đến các em. Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường: nhà trường tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điu kin hc trc tuyến.

Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường.

Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg

Đi vi cp mm non: tm ngh hc đ phòng chống dịch bệnh. Thực hiện như nội dung áp dụng Chỉ thị 16.

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến. Trong đó: Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường theo hình thức chia đôi lớp học (khoảng 20 học sinh/lớp) đối với lớp 9 và lớp 12 nhằm đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch; các khối lớp còn lại: tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn như nội dung áp dụng Chỉ thị 16.

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa: Chuyển sang hình thức trực tuyến. Những trường hợp thật sự cần thiết, các cơ sở giáo dục có thể  t chc trc tiếp khi có s đng ý ca cơ quan quản lý trực tiếp, nhưng phải hạn chế về quy mô (không quá 10 người), phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH