Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Gần 5.700 lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2 diện rộng đều âm tính

Ngày 21/8/2021. Huyện Phú Tân tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2 diện rộng đợt 2 cho 50% hộ dân còn lại trên địa bàn 9 ấp của 9 xã, thị trấn có nguy cơ và nguy cơ cao của huyện gồm: Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Phú Hiệp, Phú Long, Hiệp Xương và thị trấn Phú Mỹ.

         Để việc lấy mẫu xét nghiệm Sars - CoV - 2 trên diện rộng đảm bảo đúng quy định. Ngành y tế, phân công 100 cán bộ, nhân viên và chuẩn bị đầy đủ test xét nghiệm, hóa chất, vật tư y tế đáp ứng thực hiện xét nghiệm. Bên cạnh, phối hợp với các xã, thị trấn có ấp thực hiện test nhanh kháng nguyên Sars-CoV –2 lựa chọn người đại diện lấy mẫu, phân chia khung giờ; bố trí khu vực lấy mẫu, đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch bệnh. Trong ngày, các địa phương đã lấy mẫu test nhanh cho 2.852 người của 2.728 hộ theo kế hoạch, với 951 mẫu gộp 3, kết quả đều âm tính.

        Qua 2 đợt test nhanh có 5.693 người của 5.393 hộ trên địa bàn 9 ấp của 9 xã, thị trấn được lấy mẫu test nhanh Sars - CoV - 2, với 1.899 mẫu gộp 3, kết quả đều âm tính.    

            Việc xét nghiệm test nhanh trên diện rộng, là nhiệm vụ cần thiết của huyện Phú Tân, nhằm phát hiện sớm người nhiễm Sars-CoV-2, bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, góp phần đảm bảo giữ vững “vùng xanh” trong 10 ngày thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường trong tình hình mới./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH