Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Với mục tiêu kiểm soát, khống chế dịch bệnh Cúm gia cầm không để phát sinh bệnh lây lan sang người, góp phần đảm bảo lợi ích, sức khỏe cộng đồng. Mới đây, Lãnh đạo UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y cùng các các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện năm 2023.

Năm 2023, huyện Phú Tân tiếp tục duy trì công tác chăn nuôi gia cầm trên địa bàn với tổng đàn Gà trên 100.000 con và 780.000 con vịt, sản lượng trứng gia cầm các loại khoảng 40.000.000 trứng. Do đó, để đảm bảo chăn nuôi gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định. Lãnh đạo UBND huyện đề nghị Chủ động giám sát dịch bệnh; lấy mẫu xét nghiệm đánh giá sự lưu hành của virus Cúm gia cầm; thực hiện tốt công tác tiêm vaccine phòng bệnh bệnh Cúm gia cầm bảo đảm đạt tỉ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn; tăng cường giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn.

Trạm Chăn nuôi và Thú ý huyện chỉ đạo cho nhân viên chăn nuôi và thú y các xã, thị trấn cấp hóa chất cho từng hộ chăn nuôi hướng dẫn, đôn đốc người nuôi tự phun xịt. Hướng dẫn người chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh là chính, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tăng cường thực hiện vệ sinh, sát trùng chuồng trại, dụng cụ./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH