Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hỗ trợ 1 tỷ đồng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2025

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân, vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ cho các hộ dân chuyển đổi trồng cây ăn trái nằm trong quy hoạch trên địa bàn các xã Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Bình, Phú Long, Hiệp Xương và Bình Thạnh Đông.

Đợt này, có 17 hộ dân được hỗ trợ vay vốn không lãi suất, với tổng số tiền 460 triệu đồng, mỗi hộ được vay từ 20-40 triệu đồng tùy theo diện tích chuyển đổi trồng cây ăn trái từng hộ. Tính từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã giải ngân 2 đợt cho 37 hộ dân với tổng số tiền khoảng 860 triệu đồng. Dự kiến đến cuối năm 2022, sẽ tiếp tục giải ngân thêm 140 triệu đồng. Tất cả các hộ được hỗ trợ vay vốn đều có đất sản xuất nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi gồm 56 tiểu vùng/giới hạn vùng và thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Phú Tân.

Hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân có kinh phí chuyển đổi sang trồng cây ăn trái từ đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả, gắn với liên kết, tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững,/.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH