Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng

Nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Mới đây, UBND huyện Phú Tân đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú Y huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng từ ngày 1/8đến 31/8.

          UBND huyện đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú Y huyện chuẩn bị đủ lượng vật tư, hóa chất; chỉ đạo nhân viên chăn nuôi và thú y cơ sở tổ chức thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đúng theo quy định, với tần suất phun tiêu độc 1 tuần/lần, theo hướng dẫn Thông tư số 07 của Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn. UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ chăn nuôi về công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, góp phần phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

Theo thống  kê, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có trên 170.900 con gia súc, gia cầm, ngành chăn nuôi cũng thường xuyên tổ chức tiêm phòng định kỳ và phun xịt tiêu độc môi trường, nên tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH